Skip to main content

2010 juni examen

Mondeling

  • Wat is het verschil tussen een voedselinfectie en een voedselintoxicatie? Wat zijn de symptomen? Geef van elk 2 voorbeelden van micro-organismen en in welk voedingsmiddel men deze terug kan vinden.
  • Via de krant werd een oproep gedaan om een Franse kaas terug naar de winkel te doen wegens besmettings gevaar met Listeria. Een vrouw heeft een Franse kaas van een andere soort gekocht en komt naar u met de vraag wat de gevolgen van inname van deze bacterie zijn en of zij haar kaas ook moet terugbrengen. Wat is jouw advies?
  • Geef 3 intrinsieke factoren en leg uit. Geef bij elk een relevant voorbeeld

 

Schriftelijk

Leg uit:

  • Sulfiet (in conserveermiddelen)
  • Latexagluttinatie
  • Taenia saginata (runderlintworm)
  • Pasteurisatie

 

Duid in de kolom de gepaste eigenschappen voor de bacteriën aan met een kruisje (Gram +, Gram -, anaeroob, sporenvormer, katalase +...)

 

4 juist of fout vragen:

  • Als er indicatororganismen worden teruggevonden zijn er zeker pathogenen aanwezig
  • ...