Skip to main content

2013 januari examen

- Extraveneuze toediening: curve bespreken
- Plantaardige geneesmiddelen zijn veilig in chronisch gebruik?
- Ph en mesalazine en prostasalazine en interactie met antibioticum
- Protoninhibitor, clastocytmicum (antibiotica), …dazol bespreken