Skip to main content

2012 juni examen

Mondeling


Vraag 1
- Wat is de belangrijkste methode om lipiden te bepalen (Soxhlet)
- Leg deze methode uit
- Welke voorzorgen moet je (indien nodig) nemen en leg uit
- Hoe bepaal je het verschil in verzadigde en onverzadigde bindingen (via joodgetal)
Vraag 2
- Wat is het verschil tussen atomaire en moleculaire emissiespectrometrie en leg het principe uit
- Geef het schema van fluorimetrie
- Leg de onderdelen van fluorimetrie uit
- Wat is het verschil tussen atomaire emissiespectrometrie en atomaire absorptiefotometrie
- Hoe ga je K+ en Na+ in een levensmiddel bepalen

Schriftelijk
Vraag 3
- Wat is derivatisatie
- Waarvoor dient het
- Hoe doe je het
- Pas dit toe voor de bepaling van het vetzuurpatroon
Vraag 4
- Leg elektroforese uit
- Welke moleculen kunnen er met deze techniek bepaald worden
- Wat is het belangrijkste verschil tussen elektroforese en chromatografie
Vraag 5
- Wat is de specifieke geleidbaarheid
- Wat is de equivalente geleidbaarheid
- Hoe bepaal je het equivalentiepunt bij een titratie met geleidbaarheid

 

LABO

Vraag 1

- Gegeven: 5 chromatogrammen waarvan één onbekende, staal 1, staal 2, staal 3 en staal 4.
o Duid 4 kenmerken op de figuur aan en bespreek de herkomst ervan
o Voer een kwalitatieve analyse uit
o Hoe ga je een kwantitatieve analyse uitvoeren

Vraag 2

- Conductimetrische titratie van HCl (buret) met AgNO3 (beker). Geleidbaarheden en reactie van Ag+ + NO3=> AgNO3 (neerslag) zijn weergegeven.
o Teken en leg het verloop van de titratiecurve uit
o Bereken het aantal mmol en mg.

Vraag 3

- Grafiek gegeven van lichtintensiteit ifv de concentratie en  vergelijking van y = ax + b
o Welke massa LiCl moet je afwegen om een oplossing te bereiden van zoveel mg/l en bereken vervolgens hoe je de vier gegeven concentraties (ppm) gaat bereiden van deze oplossing.
o Welke techniek wordt hier gebruikt
o Bereken de oorspronkelijke concentratie van Li