Skip to main content

2012 juni examen

Casus van een 42 jarige vrouw die 25 jaar mishandeld werd door haar man, alcohol als redmiddel begon te gebruiken en nu een leveraandoening heeft (ze moet transplantatie). Verwerk volgende casus aan de hand van vragen.

1. Wat is een liaisonpsychiater en waarom wordt Katelijne hiernaar doorverwezen?

2. Welke zijn de aandachtspunten wanneer Katelijne voor het eerst op consultatie komt?

3. Voer een empatisch gesprek waarbij niveau 1, 2 en 3 van empathie worden toegepast. Duid dit ook aan dat deze worden gebruikt.

4. Zou een uitdaagtechniek hier kunnen werken? Waarom wel/niet?

5. Pas de casus aan zodanig dat socratisch motiveren op Katelijne kan worden toegepast.