Skip to main content

2014 augustus examen

Lorepamide (immodium): werkingsmechanisme + voor en nadelen bij behandeling diarree na reis Kenia
- Cimetidine: werkingsmechanisme (schematisch) + uitleggen enzyminhibitie
- Waar/niet waar vragen
□ Protonpompremmer moet met de maaltijd worden ingenomen om misselijkheid te voorkomen
□ Zure geneesmiddelen worden beter teruggeresorbeerd in zure urine
- Aanduiden wat past (meerkeuze)
□ Corticosteroiden: voorkeursbehandeling bij colitis ulcerosa? Weinig neveneffecten? Afbouwen voor hormonaal evenwicht te herstellen? Afbouwen voor abstinentiesyndroom? Is niet voor colitis ulcerosa?