Skip to main content

2014 januari examen

Farmacokinetische tolerantie
- Competitieve antagonist
-Waar/niet waar vragen:
□ Invloed zure urine op zure gm
□ Antacida bij nier- en leveraandoeningen
□ Plantaardige laxativa chronisch ingenomen
- Aanduiden wat past (meerkeuze)
□ loperamide (immodium): gebruikt bij, nevenwerkingen, tegenindicaties, ...