Skip to main content

2016 januari examen

1. A. Bespreek de structuur van Gly-Gly ( dipeptide en geef hier ook het splitsend enzym bij (peptidase)) B. Bespreek van Gly-Gly het metabolisme in het spierweefsel en geef de metabole wegen en wat hieruit verkregen wordt (bv. NADH, FADH2, CoA)

2.De reactie van fructose-6-fosfaat naar Fructose-1,6-bifosfaat.

A.In welke metabole weg vindt de reactie plaats en waar in de cel? (Glycolyse in cytosol)

B.Wat is de rol van ATP hierin?

C.Wat voor soort reactie is dit?

D.Kan deze reactie gecontroleerd worden? hoe?

3.Leg de oxidatieve fosforylatie uit.

4.Leg 2 van de 3 begrippen uit: -Cori-cyclus -Galzouten -Het metabolisme in de hersenen vlak na de maaltijd, tussen de maaltijden en tijdens vasten (kort antwoord glycolyse, glycogenolyse en gluconeogenese/ketogenese)

 

Examen 2

1) geef de volledige afbraak van maltose (structuur geven + overzicht afbraak) 2) Leg volgende reacties uit:

  - acyl-CoA naar trans-Enyol-CoA
  - HydroxyacylCoA naar B-KetoacylCoA
  (bij wat vinden deze reacties plaats en waar in de cel)
  de co-enzymen uitleggen

3) Allosterische enzymen + vb uit de cursus geven 4) cholecystokinine

  tetrafoliumzuur
  Energiemetabolisme hartspier na een maaltijd, tussen maaltijden, bij langdurig vasten

 

Examen 3

1) volledige afbraak van aminozuur asp-asp 2) bespreek een reactie ( vanuit welke metabole weg, hoe geregeld, wat voor reactie is het) 3 leg de oxidatieve fosforylatie uit 4) cori cyclus, galzouten, energiemetabolisme hersenen na en tussen maaltijd en na lang vasten

 

Examen 4

1) Geef de volledige afbraak van glycogeen (structuur geven) 2) Bespreek de reactie van alfaketoglutaraat tot succinyl-CoA (oxidatieve decarboxylatie) 3) Bespreek de michaëliskinetica. Grafiek geven + hoe verandert deze grafiek bij niet-competitieve inhibitie 4) Leg de volgende begrippen uit: - synthese van tyrosine - galzouten - metabolisme adipocyten na de maaltijd, tussen de maaltijden en bij langdurig vasten

 

Examen 5

1)afbraak van zetmeel vanaf opname uit de voeding (welke organen, cellen/organellen) hierbij kort vertellen: glycolyse, oxid. decarboxylatie, oxid. fosforylatie (NADH en FADH2 via deze weg omgezet in ATP) en krebs-cyclus.

2) acyl-CoA naar trans-Enyol-CoA

  - HydroxyacylCoA naar B-KetoacylCoA
  (bij wat vinden deze reacties plaats en waar in de cel)
  de co-enzymen uitleggen

3) in welke 3 processen oxaloacetaat een rol + wat beslist welk proces wordt uitgevoerd 4) definitie ATP, Biotine, metabolisme skeletspier voor en na eten + bij vasten