Skip to main content

2011 juni examen

Mondeling

1) Geef de eigenschappen van microbiële kwaliteits- en veiligheidsindicatoren, wat is het verschil tussen beide, en geef voor iedere groep 2 voorbeelden.

2) Casus: vrouw komt op consultatie en vertelt dat ze in de krant had gelezen dat er twee mensen gestorven zijn aan botulisme, wat vertel je haar: hoe is het ontstaan, in welke levensmiddelen komt het voor enz..

3) Geef drie voorbeelden van antagonistische relaties tussen m-o met steeds een voorbeeld.

4) Wat is het verschil tussen een voedselinfectie en een voedselintoxicatie? Geef telkens drie voorbeelden van micro-organismen die dit veroorzaken

5) Casus: patient met vraag over listeria

Schriftelijk

1) Een tabel met allemaal m-o o.a Staphylococcus aureus waarbij je de typische kenmerken moet aankruisen, bv. mensgeboden, gramreactie, katalasenzym aanwezig..

2) 4 waar/ niet waar vragen

3) 4 begrippen om uit te leggen: bv. ELISA, flat sour, thermoduur, niriet (conserveermiddel)