Skip to main content

2022 juni examen

Casus waarop toepassingsvragen:

6 dieetbarrières geven en uitleggen hoe je deze gaat oplossen

Voorbeeld van tweezijdige empathie & niveau 1 2 en 3

toepassen van MGV

Zelfdeterminantietheorie uitleggen adh van voorbeelden uit de casus

4 determinanten geven en uitleggen 

hoe zou je mevrouw kunnen helpen om haar gedrag vol te houden?