Skip to main content

2012 januari examen

MONDELING:

1) Benoem de aangeduide delen op de tekening (= celmembraan van een gram+ of gram- cel) en wat is hun functie?

1) teken de bacteriegroeicurve (batch), benoem al de fase en bespreek ze. leg ook uit wat generatietijd is.

2) 2 juist/fout-vragen + verklaar: - Ademhaling is niet mogelijk zonder de aanwezigheid van zuurstof - Op het einde van de logaritmische fase wordt de generatie-tijd groter - Bacteriën zijn belangrijk in de stikstofcyclus - De peptidoglycaanlaag zorgt voor de bescherming bij osmose -  Bacteriën kunnen anorganisch materiaal als energiebron gebruiken


SCHRIFTELIJK:

1) Verklaar: - temperatuur heeft een invloed op de groeisnelheid van bacterien - iets over penicelline - een virus is geen cel - Penicelline is een goed (selectief toxisch) antibioticum

2) 5 begrippen uitleggen in max. 5 zinnen: - boterzuurfermentatie - alcohol - MID - wateractiviteit - melkzuurgisting - bactereofaag - fimbriae - mesofiel - lysogene infectie - osmofiel - exotoxine - lysogeen virus  - nucleoïd - facultatief anaeroob

3) kader: 6 begrippen verbinden met uitleg: conjugatie - prion - desinfectantia - kolonie