Skip to main content

2012 januari examen

Vrouw van 42 jaar, werkt bij een verzekeringsmaatschappij. Ze is zeer actief samen met haar man en zoon in de oldtimerclub. Ze bouwen zelf oude auto's om met oude stukken en maken er uitgestippelde rondritten mee. De vrouw en man kunnen zelf niet koken, en hebben hier ook geen tijd voor. Gelukkig kunnen ze leven op afhaalmaaltijden en kant-en-klaargerechten. Ze komen hier niet van bij.
De vrouw wordt opgenomen in het ziekenhuis met een CVA. Mensen hadden dit niet zien aankomen. Ze had wel hypertensie, maar haar moeder ook en die werd toch 80 jaar. De vrouw is half verlamd. Ze werden beiden (vrouw en man) naar jou gestuurd voor een aangepast dieet. De man heeft op het internet al gezocht naar kookboeken, maar de keuze is te ruim. Hij vraagt jou om een goed kookboek. Hij kan niet koken, maar wil dit wel proberen, want hij voelt zich wel schuldig omdat hij geen de hypertensie van zijn vrouw als onbelangrijk had gezien. De vrouw huilt en knikt instemmend.

1. Noem 5 psychosociale problemen/moeilijkheden waarmee deze vrouw te maken kan krijgen na haar CVA.
2. In welke fase van gedragsverandering zitten de vrouw en man? Motiveer je antwoord.
3. Hoe zou jij ze als diëtiste kunnen motiveren? Welke technieken pas je toe? Leg uit waarom.
4. Welke belemmeringen kunnen optreden bij de vrouw? Noem voor elke belemmering 2 voorbeelden.
5. De vrouw kan nu nog geen dagboek bijhouden, maar later wel. Wat zijn de functies van een dagboek?
6. Je doet als diëtiste aan motivational interviewing. Noem de principes.