Skip to main content

2018 januari examen

-mondeling: geef de tekening van fases in batch cultuur+ leg uit wat is batch?+ leg elke fase uit+ in welke fase gaat penicilline een rol spelen en wat doet het + geef (een) ander(e) mechanisme + mogelijke resistentie mechanisme tegen penicilline

-theorie: tekening van grambac benoem de onderdelen en leg hun functie uit+ teken virus en benoem onderdelen en ui welke moleculen zijn ze gemaakt?+ leg lysogene bacteriofaag uit hoe kan je zo resistentie doorgeven tegen antibiotica+ begrippen: beschrijf in enkele zinnen: Aw, Dwaarde, entereotypen,.je krijgt zin en geef de begrippen: pasteur, hopanoiden, desinfectantia, …