Skip to main content

2015 januari examen

EXAMEN 1 Mondeling:

1) Benoem de delen op de tekening (=celmembraan gram+ of gram- cel), vb. peptidoglycaanlaag, fosfolipidenlaag, integrale eiwitten, teichoïnezuren, intermembranaire ruimte,... + functie van peptidoglycaanlaag en fosfolipidenlaag

2) 2 juist/fout-vragen + verklaar:

  - ademhaling is niet mogelijk zonder de aanwezigheid van zuurstof
  - ...

Schriftelijk:

1)geef de verschillende soorten zuurstofbehoeften (aeroob, anaeroob, facultatief anaeroob, strikt anaeroob,....) en leg uit wat ze betekenen. welke zuurstofbehoeften heeft Clostridium botulinum en wat is zijn functie binnen de levensmiddelen microbiologie?

2) teken een virus, duid de verschillende delen aan en zeg van elk onderdeel waaruit het is opgebouwd.Leg uit wat lytische infectie is.

3) ....?

4) Leg 5 begrippen uit in max. 5 zinnen. (vb. chemotaxis, fungi,...)

5) vul passende woorden in in zinnen.

EXAMEN 2 Mondeling:

1) Leg de Batchcurve uit + in welke fase worden sporen gevormd en door welke organismen gebeurt dit?

2) waar/niet-waar vragen:

 -  Virussen hebben een membraan en dit bestaat uit proteinen.
 -  bij de boterzuurfermentatie zijn de eindproducten H2O en CO2.

Schriftelijk: 1) 5 begrippen 2) invuloefeningen in zinnen 3) Wat is het verschil tussen grampositieven en gramnegatieven organismen (schets en leg uit) 4) Wat doen sulfanoamiden, geef 3 andere werkingsmechanismen en 2 mogelijkheden waardoor een organisme resistent kan worden tegen dit.