Skip to main content

2011 januari examen

1) Geef de aërobe afbraak van isomaltase. Teken de structuur en geef een overzicht van de verschillende cycli. (Ze vraagt ook telkens waar in het lichaam het plaats vindt)

2) Glucose wordt omgezet in glucose-6-fosfaat. Waar komt deze reactie voor in het metabolisme? Welk soort reactie is het? Wat is de rol van ATP? Wordt deze reactie geregeld en zo ja,hoe?

3) Leg de Michaëlis-Menten kinetiek uit. Geef de reacties en de grafiek. Wat gebeurt er met de grafiek in het geval van een competitieve inhibitor?

4) Bespreek uitvoerig: gekoppelde reactie, biotine, wat er in de lever gebeurt vlak na de maaltijd/tussen de maaltijden/bij vasten.

5) Hoe wordt triacyl-palmityl-zuur afgebroken in het lichaam? (+ welke hormonen spelen
een rol? Rol van NADH/FADH2? Wat gebeurt er bij volledige vetafbraak?)

6) Welke 5 wegen kan pyruvaat op in het metabolisme? + Wat is het verband met het N-metabolisme?

7) Glycogeenafbraak helemaal uitleggen ook glycolyse,cz-cyclus,elektronentransport (+ Functie van FADH2 en NADH? Opbouw glycogeen?)

8) Allosterisch enzym uitleggen