Skip to main content

Metabole en nefrologische aandoeningen examens voor 2017

Vroeger was de opdeling in dit vak anders. Hier zijn de examenvragen voor alle examens voor 2017, waarover we nog beschikken.

Pathofysiologie
Januari 2012-2013:
- Beschrijf hoe dyslipidemie ontstaat ten gevolge van insulineresistentie bij diabetes type 2
- Geef de kenmerken van het metabool syndroom
- Verklaar renale osteodystofie aan de hand van de pathofysiologie van chronische nierinsufficiëntie
- Welke weefselhormonen kunnen aanleiding geven tot overgewicht, leg uit


Januari 2013-2014:
- Ontstaan en verwikkelingen atherosclerose
- Geef de kenmerken van het metabool syndroom
- Renale osteodystrofie: uitleg + pathofysiologie bij CNI
- Abdominaal vetweefsel bij ontstaan insulineresistentie


Augustus 2013-2014:
- Nefrotisch syndroom: bespreek waarom groter risico op cardiovasculaire aandoeningen
- Nefrotisch syndroom: welke verwikkelingen treden hier op
- Schema van reactie lichaam op bloeddrukdaling + duid hierop aan waar de oorzaken liggen (cijfertjes) en bespreek de oorzaken
- Metabool syndroom: dyslipidemie bespreken

januari 2016

1) Wat is atherosclerose? Wat zijn symptomen, risicofactoren. Hoe behandelen/voorkomen

2) Metabool syndroom definiëren + dyslipidemie bij metabool syndroom (hoe)

3) Nefrotisch syndroom: symptomen + ontstaan, behandeling


Dieetleer

- Voedingsvetten bij diabetes
- Verklaar aan de hand van bijgaande grafiek dat het risico erger is wanneer men rookt dan wanneer men overgewicht heeft
- Werkwijze nierpathologie
- Leg de score-methode uit, welke kenmerken zijn belangrijk bij de behandeling en opvolging van de patiënt, met wat houdt deze geen rekening


Januari 2013-2014:
- Vetten bij diabetes
- Voedingsadvies predialyse: kalium en fosfor
- Diabetes en overgewicht: behandeling
- Driehoek baso/bold


Augustus 2013-2014:
- Eiwitten bij diabetes
- Voedingsadvies na nierdialyse
- Diabetes: bespreek fructose en vrije suikers
- Energiebeperkt dieet bij zwaarlijvigheid + hypertensie: Waarom dit voedingsadvies, doelstelling, concreet voedingsadvies


Januari 2016

1) Richtlijnen voedingsvetten bij diabetes + verklaring

2) Algemene doelstelling bij dialyse + algemene werkwijze bij nierdieet (hier verwacht ze: aandacht voor.... + opvolging met ...)

3) Voedingsadvies bij hypertensie (zout/alcohol/dash-dieet,...)


Farmacologie

- Alli, sartan, metformine, thiazidediureticum en nog één
- Leg van alle geneesmiddelen het werkingsmechanisme uit
- Welke pathologie denk je dat deze patiënt heeft
- Geef de voor- en nadelen van combinatietherapie en pas toe op deze patiënt
- Welk voedingsadvies geef je aan de patiënt die Alli gebruikt


Januari 2013-2014:
- Cozaar plus, byetta, alli, Glucophage: neveneffecten, werkingsmechanisme, … bespreken


Augustus 2013-2014:
- Bespreek het werkingsmechanisme van: Statine, , thiazidediareticum + cardioselectieve bètablokker, Orlistat (xenical), acetylsalicylzuur
- Wat is de centrale pathologie van de patiënt?
- Als deze patiënt ook diabetes heeft, waarom is metformine (biguanide) dan een eerste keus preparaat + werkingsmechanisme?
- Bespreek 3 voedingsadviezen bij de medicijnen


Januari 2016

1) Casus patiënt: medicatie gegeven met actieve stof --> je moet werkingsmechanisme + effect van de actieve stof geven

- Orlistat
- Hydrochloorthiazide + B-blokker
- Acetylsalicylzuur
- Statine
- Allopurinol
--> welke ziekte heeft de patiënt dan? + 2 GM kiezen en hier dieetadvies geven (wat er niet bij nemen)
--> waarom zou de patiënt ook metformine als beste keuze gebruiken (ze heeft ook een hoge bloedglucose)
--> patiënt las iets over extra supplementen bij gastric bypass --> welke supplementen bedoelen + waarom

Organisatie van de gezondheidszorg

- Geef de organen van de ziekteverzekering
- Vergelijk de doelgroep en de voordelen van de diabetesconventie en het zorgtraject

Januari 2013-2014:
- Curatieve en preventieve gezondheidszorg
- Hulp bij vrouw met bejaarde moeder
- Solidariteits- en verzekeringsprincipe


Augustus 2013-2014:


- Wat zijn de 4 grote opdrachten van de kruispuntbank? (op 4 punten)
- Juist of fout: (elke vraag op 1 punt, -0.5 voor een fout antwoord)
□ Sociale zekerheid is federale materie, gezondheidsbeleid is de bevoegdheid van de gemeenschappen.De ereloonsupplementen van geconventioneerde artsen worden wel meegenomen in de berekening van de maximumfactuur, deze van de niet-geconventioneerde artsen niet.
□ Ongeacht het inkomen zal een gezin per kind nooit meer dan € 650 remgeld moeten betalen.
□ Personen met diabetes type I en II kunnen zich aansluiten bij de diabetesconventie, het zorgtraject is enkel voor personen met type II.
□ Houders van een diabetespas krijgen elke consultatie bij een erkende diëtiste terugbetaald
- Een diëtist wordt ingeschakeld in de curatieve en de preventieve gezondheidszorg.( 6 punten) Bespreek kort een voorbeeld van een interventie van een diëtist in elk van beide settings.
- Laura is 34 en een alleenstaande moeder van 2 kinderen waarvan 1 kindje een mentale handicap heeft. Laura werkt deeltijds en ontvangt alimentatiegeld van de vader van de kinderen. Bespreek kort 3 tegemoetkomingen die door de instellingen voor sociale zekerheid en /of de ziekenfondsen worden voorzien voor dit gezin.(5 punten)


Januari 2016

1) Wanneer mag een patiënt bij de diabetes conventie + wat is dit?

2) Welke tegemoetkomingen krijgt een arbeiden bij een arbeidsongeval + aan welke voorwaarden voldoen?

3) Wat is het bijzonder solidariteitsfonds