Skip to main content

2019 januari examen

Pathofysiologie en farmacologie

 •   Casus 16 punten 
  • Lijdt de vrouw aan het metabool syndroom
  • Wat zijn de oorzaken voor een gestegen glycemie
  • Wat is de invloed van roken op de gewichtsdaling 
  • Wat heeft roken tot betrekking van het Cardiovasculair risico
   • 3 effecten
  • Geef de werking van haar geneesmiddelen (ACE en B blokker)
  • Wat is de werking van Orlistat waar ze moet op letten bij haar voeding. 
  • Geef 2 andere middelen voor af te vallen
  • Wat is HbA1c? 
  • Meerkeuze vragen. 14 punten met giscorrectie 
   • Wat zal er gebeuren bij een GFR <30ml/min?
 • Daling van de pH van het serum
    • Daling van de kaliumconcentratie in het serum
    • Daling van de ureumconcentratie in het serum
    • Daling van de creatinineconcentratie in het serum
   • Welke ziekte is een gevolg van obesitas
 • Pickwick syndroom
    • Cretinisme
    • Syndroom van cushing
    • syndroom van Prader Willy
   • Wat draagt niet bij tot het ontwikkelen van een diabetes voet?
    • Retinopathie
    • Neuropathie
    • Verlies van eiwitten 
 • Claudicatio intermittens
   • Wat is de invloed op coumarines…
 • Vitamine K rijke voeding doet de werking dalen
    • Vitamine K rijke voeding doet de werking stijgen
    • Kalium rijke voeding doet de werking dalen
    • Kalium rijke voeding doet de werking stijgen 
   • Welke combinatie van geneesmiddelen zorgt NIET voor een  beter opname van 1 van de geneesmiddelen? 
    • Ijzer en vitamine C
    • Vitamine B12 en intrinsieke factor 
    • Calcium en vitamine D
 • Ijzer en EPO 
  • stelling over ghreline (1) en stelling over leptine (2)
   • stelling 1 en 2 zijn fout
   • stelling 1 is juist, 2 fout
   • stelling 1 fout, 2 juist
   • stelling 1 en 2 zijn juist
  • Wet is geen effect/nevenwerking van metformine?

Dieetleer

 • Waarom is mediterrane voeding aangewezen bij cardiovasculaire aandoeningen.
 •  Welke 2 eet- en levensstijl adviezen zijn belangrijk bij hypertriglyceridemie
 • Afkoringen
  • SCORE
  • SGA
  • DASH
  • TOFI
 • Wat zijn de richtlijnen en de verklaring voor alcohol bij diabetes?
 • Geef het voedingsadvies bij pre-dialyse over Kaliumbeperking 
 • Waarom is het belangrijk om een gezond gewicht na te streven of te behouden bij hypertensie. Geef de richtlijnen, het belang en de werkwijze. 
 • Waar- niet waar vragen 
  • Het voedingsadvies bij hypertensie is onafhankelijk van de graad van de hypertensie 
  • Het creëren van een paradigmashift bij de behandeling van obesitas is de eerste doelstelling
  • Malitol,….. zijn voorbeelden van extensieve zoetstoffen
  • … (iets over hoofdpijn en ketonen en of glucose in urine)