Skip to main content

2019 januari examen

Mondeling:

o   Tekening gegeven van een celwand

 • Is dit een gramnegatieve of grampositieve cel?

Verklaren waarom gramnegatief/grampositief

 • Delen op de tekening benoemen en functies geven
 • Bijvraag: structuur peptydoglycaanlaag

o   Salmonella is een pathogene bacterie die zich kan bevinden in een biofilm. Verklaar en leg uit.

 • Uitleg geven over Salmonella (geslacht, soort, bacterie,…)
 • Uitleg geven over biofilm
 • De zuivelindustrie toelichten aan de hand van de lactobacillus 
  • Zeggen wat er gebeurt bij de omzetting van pyruvaat naar lactaat en waarom dit gebeurt
  • wat is de rol van de aanwezigheid van een lytische lactobacillusfaag in de zuivelindustrie
   • verschil tussen lysogeen en lytisch uitleggen 

-Batch cultuur uitlegen met groeicurve en de werking van penicilline en hoe dat invloed heeft op de groeicurve + wat vragen over antibiotica werking en resistentie

 

 

 • Schriftelijk:

o   De 5 zuurstofbehoeften geven en uitleggen

o   Zuurstofbehoefte van Clostridium Botulinum?

Wat weet je nog over deze bacterie? (in levensmiddelen bv)

o   Begrippen uitleggen in enkele zinnen: Fungi, nitraatademhaling, transductie (4e begrip weet ik niet meer)

o   Leg het verschil uit tussen desinfectantia en antiseptica.

Hoe werken alcoholen als desinfectantia / antiseptica?

o   Geef een niet-chemische manier van inperking. Leg uit.

o   Zinnen gegeven en zelf de begrippen invullen (bv: halofiel, mesofiel, …)

 • groeigrafiek van batchcultuur geven 
  • tweede fase uitleggen en zeggen van welke factoren deze afhankelijk is
 • werkingsmechanismen van antibiotica opsommen en uitleggen 
  • wat is het werkingsmechanisme van peniciline en hoe gaat dit is zijn werk?
 • definities
  • D70°C= 2.58min
  • biofilm
  • mutualisme
 • juiste woorden invullen in zinnen
  • conjugatie
  • facultatief anaeroob
  • lithotrofie
  • saccharomyces cerevisea
  • bacillus en clostridium botulinum
  • van Leeuwenhoek 

 

-Uitleggen: exotoxine, D-waarde, fermentatie propionzuur, wateractiviteit -Invullen: desinfectans, cholesterol maar dan bij bacteriën,

-tekening benoemen + functie onderdelen celwand en celmembraan gram positieve cel

-virus tekenen + benoemen onderdelen en hun biomoleculen waar ze uit bestaan

-uitleg wat lysogene infectie is en hoe dit antibiotica-resistentie kan overbrengen naar andere bacterien

 

Mondeling (20 punten)

-      Teken een de groeicurve van een batch cultuur ( bijvraag = wat is een batch cultuur en waar tref je dit aan ? bv in een proefbuis in een labo of in een cadaver)

-      Benoem de fasen en leg deze uit

-      In welke fase worden endosporen gevormd (afstervingsfase)

-      Wat is een endosporen?

-      Welke bacteriën/bacterie soorten vormen dit? Bacillus en Clostridium

-      Iets over belang van endosporen in de (levensmiddelen-) microbiologie

o   Ik heb gezegd van Clostridium botulinumen dan zei ze waar ze niet pathogeen zijn? En ze bedoelde iets van bederf in voedingsmiddelen

Schriftelijk (40 punten)

 1.   Antibiotica worden gebruikt bij infectieziekten. Geef 5 werkingsmechanismen van antibiotica en leg deze uit
 2.   Sulfonamiden uitleggen + waarom selectief toxisch
 3.   Virus
 4.   Teken de algemene bouw/structuur van een virus, benoem de delen en uit welke (bio)moleculen ze bestaan
 5.   Lysogene infectie uitleggen
 6.   En iets van lysogene infectie en overbrengen van antibiotica-resistentie
 7.   Begrippen uitleggen
 8.   Antisepticum
 9.   Chemotaxis
 10.   Hopanoïden
 11.   Serumtherapie
 12.   Begrippen invullen
 13.   Mutualisme
 14.   Micro-aerofiel
 15.   Pasteur (denk ik, met de ontdekking van alomtegenwoordigheid van micro-organismen)
 16.   Mesofiel
 17.  

 

mondeling: gegeven figuur celmembraan. Lactobacillus is een gram…… (positief) duid aan op de figuur onderdelen van celmembraan en peptidoglycaan, wat zijn hun functies.
lactobacillus wordt gebruikt in zuivelindustrie( leg uit). Wat gaat gebeuren bij infectie van  lactobacillius-fagus.

 

schriftelijk:  

 1. groeicurve tekenen, alles aanduiden. Leg uit eerste fase van curve, wat beinvloed duur van curve.
 2. op wat werkt antibiotica in. geef mechanisme leg uit in 1 zin. Penicilline werking
 3. termen: D75=1,8 min, biofilm, mutualisme, vaccine 
 4. zinnen woordjes invullen