Skip to main content

2019 januari examen

Dieetleer

 • Wat is de taak van de diëtist bij ziekte gerelateerde ondervoeding? 
 • Afkortingen (IDDSI, MUST, NRS,...)
 • Wat is het belang van pre-operatief voedingsadvies 
 • Geef en verklaar het voedingsadvies bij hepatitis
 • Geef en verklaar het voedingsadvies bij acute diarree
 • Waar/ niet waar vragen
  • … 

Farmacologie (25punten)

 • Leg farmacokinetische tolerantie uit aan de hand van sint-janskruid en een corticosteroïde.  (8pt)
  • Sint jacobskruid inhibeert methylprednisolon door farmacokinetische tolerantie leg uit
   • Dit medicament wordt genomen in ... (opstoot/excarabatie) fase van colitis ulcerosa / ziekte van crohn (schrap wat niet past)
   • we moeten dit geleidelijk afbouwen om:
    het natuurlijke hormonale evenwicht te herstellen …
 • leg biotransformatie, metabolieten fase I, metabolieten fase II, reactieve metabolieten en inactieve metabolieten uit aan de hand van de biotransformatie van paracetamol in de lever. (8pt) metabolisme van paracetamol.JPG
 • Welk van volgende geneesmiddelen zal de globale maagzuur secretie tegen gaan? (7pt)
  • Protonpompinhibitor, H2-antihistaminicum, antacida,... 
  • Leg de werking van dit geneesmiddel uit aan de hand van een figuur
 • Waar/ niet waar vragen: (2pt)
  • ‘Het chronisch gebruik van plantaardige laxantia is veilig’
  • Bij de inname van metoclopramide mag er geen alcohol worden gedronken omdat dit het effect van het GM verlaagt
  •  Pathofysiologie 

Meerkeuzevragen (10punten) 

 1. Waterresorptie in de darm van groot naar klein
  a.  jejenum > ileum > colon > rectum nog iets 
 1. duodenum…
  1. omentum =
 • vetbundel die de maag beschermt
 1. welke stelling is fout?

 

 • de pancreas zorgt voor de productie van trypsine en chymotripsine
  1. de slokdarm heeft 4 vernauwingen, welke van de volgende hoort daar niet bij?
 • thv farynx
   1. thv aorta
   2. thv bronchus
   3. thv diafragma
  1. welke 2 fasen van het slikproces gebeurt reflexmatig?
   1. faryngeale fase en oesofageale fase 
  2. De Marsh classificatie wordt gebruikt voor de categorisatie van 
 • Coeliakie
  1. ziekte van Crohn
 1. Welk verband klopt niet?
  1. dumpingsyndroom → versnelde darmpassage
  2.  
 2. Welk enzym doet de zorgt voor de conjugatie van CO2 en H2O in de pariëtale cel bij de HCL productie
  1. carbonanydrase 
 • carbonaatdehydrase 

 

Open vragen (10 punten)

 • Anatomie van de lever, galblaas en pancreas
 • Functies van hormonen uit de maag en darm
 1. kader invullen
 2. plaats werking, prikkel, effect
  1. duodenum
  2. gastrine (2 plaatsen invullen)
 • H2 test van lactoseintollerantie: de ademtest wordt gebruikt bij het opsporen van lactase deficiëntie, leg uit 
 • 3 vragen bij ziekte van Crohn verklaar: 
 1. transmuraal
 2. vlekkenpatroon 
 3. stenose 
 • Waar-onwaar vragen, schrap wat niet juist is
  • pylorus is extra verdikking van de schuine spierlaag= fout: is extra verdikking circulaire spierlaag ipv gladde spierlaag 
  • adenocarcinoom in barret oesophagus 

EXAMEN 2

MC vragen - Waar/nietwaar vragen altijd uitleggen. (Daalt de concentratie van serumbilirubine en ammoniak bij leverinsufficiëntie?,...)

- Stellingen gewoon toelichten 'stenose, transmuraal..' - Principe waterstof test bij lactose intollerantie uitleggen - Afbeelding van lever, maag, pancreas, hierop delen benoemen - Deel van een tabel aanvullen van de verteringshormonen zoals gastrine (prikkel, afkomst, doelorgaan en effect)

Augustus 2016

1) Verklaar het ontstaan van symptomen bij early en late dumping na een maagresectie

2) Vergelijk de ziekte van Crohn en C.U.

3) Multiple choice