Skip to main content

2012 januari examen

Januari 2012 (1)

Dit is een schriftelijk examen.

Hoofdvraag: Leg Meiose 1 volledig uit. Bijvragen:

  • Leg uit aan de hand van een voorbeeld: secundair actief transport
  • Je krijgt 2 tekeningen van een organel, je moet die benoemen en zijn hoofdfunctie in het kort beschrijven
  • Geef de 4 stappen (niet uitleggen) om glucose af te breken
  • Welke organellen/celdelen/ benodigdheden zijn er allemaal nodig voor de DNA-transcriptie of eiwitsynthese.
  • lokaliseer volgende begrippen door te benoemen bij welk organel op plaats in de cel ze horen

- chiasmata

- kinetochoor

- axonema

- ...

  • Verklaar of volgende stelling juist of fout zijn. indien ze juist zijn, fundeer! Indien ze fout zijn, verbeter ze:

- endergone reacties zijn G>0

- Microtubuli wordt aangemaakt in de spoelfiguur

- ..... Chemie-diffusie.......

-................

Januari 2012 (2)

hoofdvraag: gegeven is de matrijsketen, zet deze om in RNA geef hierbij om welke molecules het gaat, ...

bijvraag 1: -teken de cel na de telofase maar voor de cytokinese, 2n=4, -is dit mogelijk in de meiose : ja/nee, -..

bijvraag 2: verklaar volgende begrippen d.m.v. de celorganellen of structuren te benoemen -chiasmata, -mesosoom, -ORI, -...,

bijvraag 3: -geef de vergelijking van de fotosynthese, -waar vinden de overige deelreacties plaats in de plant, -...

stellingen:

Geef aan of de stelling waar is of niet waar is. Indien de stelling waar is, verklaar dan kort waarom. Indien deze stelling niet waar is, herformuleer deze dan kort zodat ze waar is.

-als een dierlijke cel in een hypertone oplossing word gebracht ondergaat deze een lyseen, -...