Skip to main content

2021 Juni Examen

Theorie:

 • Formule elektrische flux woorden + formule

Wet van Gauss woorden + formule 

E(r) afleiden voor oneindig lange draad in elektrisch veld. (straal draad = a) ladingsdichtheid gegeven.

 • M.b.v. welke methode wordt delta(Q) gemeten?

Geef de grootheden + verhouding t.o.v. temperatuursverandering.

 • Leg de breking in een planparallelle plaat uit.
 • Leg uit welke krachten invloed hebben op een puntlading q (Magnetisme)


vraag1-6.PNGvraag7.PNG

Oefeningen:

 • Elektrische schakeling uitwerken: Req, i4, V5 berekenen

(R4 en R5 in serie; R1,R2,R3,R45 parallel)

 • a) vd positief deeltje berekenen (m, B, R gegeven), q is q(proton).
 1. b) R verdubbeld, vd gegeven, bereken B.
 • Lenzensysteem: AB 2,4 cm op 40,0cm links van een convergerende lens met brandpunt 20,0 cm. 50,0 cm rechts van lens 1, staat een divergerende lens met brandpunt -30,0cm.
 1. a) bereken de totale beeldpuntafstand t.o.v. lens 1.
 2. b) is het totale beeld reëel, virtueel, omgekeerd, rechtopstaand
 3. c) V = V1*V2 bereken
 4. d) teken de situatie; afmetingen moeten kloppen


 • In een pyrexglas maatbeker wordt 100mL ethanol toegevoegd en x aantal graden verwarmt, bereken de uitzetting.


1-2.PNG3.PNG