Skip to main content

juni 2022 analytische ll

Theorie

a) chelaatverbinding + stabiliteit ifv pH en lading 
b) titratiecurve tekenen + bereken (Mg en EDTA)
c) titratiecurve van CH3COOH en NaOH uitleggen aan de hand van grafiek + EP aanduiden
d) factoren die de geleidbaarheid beïnvloeden

Oefeningen

a) oplosbaarheid van Al2S3 met concentratie H2S en pH gegeven
b) oefening op de wet van Labert-Beer