Skip to main content

2012 januari examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Mechanica

Theorie

1) een golfballetje wordt met een beginsnelheid en met bepaalde hoek weggegooid. (schuine worp) Geef alle vergelijkingen die de baan, snelheid en versnelling weergeven. En leid hieruit een formule voor de vluchttijd, de reikwijdte en de maximale hoogte af. Geef ook een duidelijk grafisch overzicht van de baan van het golfballetje

2) Wat is een staande golf Leid de vergelijking voor een staande golf af Wat zijn harmonischen en illustreer

3) Leid de vergelijking van Bernouilli af

Welke voorwaarden moeten er zeker zijn opdat deze wet geldt.