Skip to main content

2015 juni examen

MONDELING

1) Afbeelding van gramnegatieve bacterie (hoofdstuk 3, peptidoglycaanlaag etc); delen benoemen + functies


2) Waar of niet waar

a. Penicilline is een goed (selectief toxisch) AB

b. Bacteriƫn die aan nitraatademhaling doen, zijn van belang in de stikstofcyclus.


SCHRIFTELIJK

1) Groei

a. Bespreek de invloed van temperatuur op de groei van micro-organismen (+ grafiek)

b. Geef een overzicht op basis van de groei in een temperatuurgebied


2) Virussen:

a. Geef algemene structuur, benoem de onderdelen en waaruit ze opgebouwd zijn.

b. Leg uit: lytische infectie door bacteriofaag

c. Leg uit hoe lytische infectie een rol kan spelen in de verspreiding van AB-resistentie


3) Leg uit in max. 5 regels:

a. Chemotaxis

b. Stationaire (groei)fase

c. Wateractiviteit

d. Protozoa

e. Commensalisme


4) Omschrijving gegeven, jij moet begrip/naam invullen

- Robert Koch

- Saccharomyces Cerevisiae

- auxotroof

- heterotroof

...