Skip to main content

2021 November Labo Examen

toledotoets vragen labo 6

meerkeuze


verbind letter met cijfer


a)jodide

b)Cl2-water

c)fluoride

d)?


  1. ?
  2. kleurt paars bij n-hexaan
  3. komt tussen in reactie thiosulfaationen dat reduceert tot sulfaationen
  4. komt tussen in reactie thiosulfaationen dat oxideert tot sulfaationen
  5. is een redoxreactie
  6. is een verdringingsreactie
  7. reageert met Ca
  8. reageert met ?


Br2 is:

-een sterke reductor 

-een sterke oxidator

…-oxiderend vermogen van Br2 lager is dan dat van I2

-Br2 een sterkere oxidator is dan I2

-??