Skip to main content

2021 Juni Examen

meerkeuze.PNG

meerkeuze2.PNG

meerkeuze3.PNG

Andere vragen:


variantie berekenen (=var.s())

mediaan (=mediaan())

4x titreren met afwijking wat is de afwijking dan na 4x (gwn afwijkingen optellen)

rendement bepalen van massa Hop ( je krijgt massa volle beker, massa lege beker en massa van extractie en dan ook de afwijkingen)

vraagstuk met A en T bepalen (ik dacht dat het T en P was ?) 

eigenlijke concentratie berekenen met 95% interval

rico en snijpunt (=richting() & =snijpunt()) 

een grafiek waarvan je moest zeggen of deze voldoet aan de “controle” (x-kaart van module 5 (controlekaarten) )

Hoe kan je ervoor zorgen dat de spreiding van de meetgegevens geen invloed heeft op de sx. Meerkeuzevraag.

  1. a1=Y0
  2. Ygem=Y0 
  3. SS=
  4. ??


Module 8, oefening 3 (kwam letterlijk op het examen + in deze oef rico en snijpunt berekenen en betrouwbaarheidsinterval, ma ni tekenen en geen interpolatie) :

meerkeuze4.PNG