Skip to main content

2013 juni examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica\

Examen 1

Vraag 1

a) Leg de elektrische potentiaal uit.

b) Geef de potentiaal voor een dipool.

c) Leg uit fysische dipool en chemische dipool.

Vraag 2

a) Laat zien dat een deeltje met lading q en massa m een cirkelvormige beweging beschrijft in een homogeen magnetisch veld.

b) wat weet je over de cyclotronfrequentie?

Vraag 3

a) Planparallele plaat uitleggen.

b) Welke fysische grootheden kunnen hiermee bepaald worden?

Vraag 4

a) Leg de faseovergangscurve uit van vast -> vloeibaar.

b) Bespreek de faseregel van Gibbs aan de hand van het fasediagram van Water(in bijlage)

Examen 2

1. Geef de wet van Gauss, geef een voorbeeld van hoe de wet van Gauss moet worden toegepast en leidt deze af tussen 2 oneindig lange geladen oppervlakken.

2. a) Verklaar waarom een geladen deeltje met een snelheid v loodrecht op een magnetisch veld een cirkelvormige beweging uitvoert (F=qvB afleiden naar een functie met w(omega) en straal).

b)Wat is de cyclotronfrequentie?

3. a) Van wat is de deviatiehoek van de gebroken lichtstraal i in een prisma met tophoek A en brekingsindex n2 afhankelijk?

b) Verklaar dispersie aan een prisma.

4. Geef de faseregel van Gibss en leg uit a.d.h.v. een diagram dat je gekregen hebt (het trippelpunt van water).

 

Examen 3

1. a) Leg de elektrische potentiaal uit.

b) Geef de potentiaal voor een dipool.

c) Leg uit fysische dipool en chemische dipool + geef een voorbeeld van elk.

2. a) Geef de wet van Ampére.

b) Leidt deze af voor een geleidende draad met doorsnede S en waar een constante stroom I doorloopt.

3. a) Van wat is de deviatiehoek van de gebroken lichtstraal i in een prisma met tophoek A en brekingsindex n2 afhankelijk?

b) Verklaar dispersie aan een prisma.

4. a) Geef schematisch de overgangen naar de 3 fasen.

b) Leg de verschillende verschijnselen bij overgang van vloeibaar naar vast uit a.d.h.v. P(T)-diagram + geef per verschijnsel een voorbeeld.