Skip to main content

2015 juni examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Elektromagnetisme en thermofysica

Examen 1

1) Wet van Ohm (verband I en V) + resistiviteit (met grafieken)

2) Wet van Ampère + toepassen bij geleider met doorsnede S

3) wet van Snellius + welk fysisch verschijnsel komt voor bij glasvezel (totale weerkaatsing)

4) Warmte uitwisseling: grootheden (Capaciteit, temperatuur, ..) en experimenteel uitleggen (bv. calorimeter)

of

Vraag 1: condensator uitleggen en vlakke platen condensator formule afleiden en uitleggen + vb

Vraag 2: Hall effect + 2 fysische eigenschappen van geleider

Vraag 3: sferische spiegels tekenen en holle sferische Spiegel uitleggen , formule+ afleiden eigenschappen en op wat je moet letten

Vraag 4: opwarming van aluminium buis : voor opwarming , na opwarming

of

1) iets van elektriciteit, potentiaal en dipoolmoment verklaren

2) Wet van ampère bij magnetische inductie.

3) prisma, deviatie hoek + factoren die dit beïnvloeden + dispersie uitleggen.

4) In welke 3 fasen kan een stof voorkomen? + een p(T) diagram/grafiek tekenen om van vast naar vloeibaar te gaan + 2 voorbeelden bij dit fysische proces

of

1. was de wet van ohm afleiden. daarbij een V/I grafiek van maken en iets meer uitleggen van de resistiviteit.

2. Wet van Ampère geven en dat toepassen in een stroomvoerende geleider en daar de grafiek van uitzetten.

3. De wet van snellius geven en de figuren daarbij. Dan zeggen hoe da glasvezel werkt en hoe da komt da da weerkaatst.

4. warmte uitwisseling tussen twee stoffen en hoe ge da kunt meten