Skip to main content

2011 januari examen

 1. Omschrijf de volgende begrippen: auto-acceleratie, oplossingspolymerisatie, glas-rubber overgang, polydispersiteitsindex en blokcopolymeer.
 2. Geef het momonomeer van PP en de structurele eenheid van Nylon-6,6.
 3.  
 1. Geef de levende kationische polymerisatie van methoxyetheen met BF3 en H2O als initiator
 2. Is deze polymerisatie een ketenpolymerisatie of een stapsgewijze polymerisatie? Hoe zie je dit?
 3. Hoe kan men te weten komen of dit een levende polymerisatie is (experimenteel)?
 4. (vergeten)
 1. Gegeven: d(M1)/d(M2) = ((M1)*(r1(M1)+(M2)))/((M2)*((M1)+r2(M2)))
 1. Wat betekenen r1 en r2 en geef de forumules.
 2. Leid deze copolymerisatievergelijking af in functie van y en x
 3. Welk polymeer wordt gevormd als als r1>1 en r2>1?
 4. Welk polymeer wordt gevormd als r1=r2=0?
 1. Er waren drie polymeren gegeven, verklaren waarom welke polymeer welke Tg heeft.
 1. polymeer zonder zijketen Tg=-90°C
 2. polymeer met een methylgroep als zijketen Tg=-50°C
 3. polymeer met Chloor als zijgroep Tg = -35°C

Andere reeks

 1. Omschrijf volgende begrippen: graftcopolymeer, selectieve permeatiecurve (+ tekening), kinetische ketenlengte, stapsgewijze polymerisatie, ketenflexibiliteit
 2. Geef de monomeereenheid van PCL en de structurele eenheid van PTFE.
 3. De kationische polymerisatie van isobuteen in solvent dichloormethaan. De initiator mag je kiezen. Terminatie gebeurt door ketenoverdracht naar het solvent.
 4. Geef de copolymerisatie via een ketenpolymerisatie van twee monomeren volgens het Mayo-Lewisi model. Leg tevens r1 en r2 uit. Wat als r=0?
 5. Vragen i.v.m. kristallisatie
 1. Kan elke stof kristalliseren? Motiveer.
 2. Teken de grafiek i.v.m. de kristallisatiesnelheid in functie van de temperatuur. (dat is deze op pagina 118 uit de cursus) + motiveer.
 3. Geef een log E-T diagram weer voor een amorfe thermoplast, met Tg = 220°C, en met een secundaire glasovergang.


Nog een andere reeks

1. Verklaar en bespreek kort de volgende begrippen

- Thermische initiators (plus voorbeeld)

- Specifiek volume

- De smelt temperatuur (Tm)van een … (figuur plus formule)

- Thermoharders - Isotactisch polymeer

 

2. Geef het monomeer van PS en de structurele eenheid van PPS

 

3. Geef de anionische ringopeningspolymerisatie van ԑ-caprolactam (structuur krijg je) met KOH als initiator. De terminatie verloopt door er een zuur aan toe te voegen. Is dit een polyadditie of een polycondensatie? (het is een polyadditie)

 

4. Geef uitleg over de Universele Calibratiecurve en leidt de formule af. Is deze beter dan de … formule molecuulmassa?

 

5. A. Teken het Log E – T diagram:

I. Amorf, onvernet thermoplast met …

II. Amorf, overnet thermoplast met …

III. Thermoharder met 6% S-S bruggen en …

B. geef 4 factoren die de Tg beïnvloeden. Bespreek.