Skip to main content

2022 Januari Examen Toegepaste Microbiologie

  1. Leg uit: intrinsieke factoren + 2 voorbeelden geven met uitleg.
  2. Salmonella, infectie of intoxicatie? Hoge/lage MID/MTD? Symptomen geven en waar het in voorkomt.
  3. Geef 2 voorbeelden van niet-bacteriële infecties. 
  4. Productieproces van wijn uitleggen met uitleg bij de tussenstappen. + "Is dit een echte biochemische fermentatie, waarom wel/niet"?
  5. 2 voordelen geven voor micro-organismen in een biofilm + kort uitleggen.
  6. 2 oefeningen: 1 op groei en 1 op D- & z-waarde.