Skip to main content

2012 januari examen

 1. Geef het verschil in structuur tussen thermoplasten, rubbers en elastomeren.
 2. Welke van deze vertonen elastische eigenschappen en wat bepaalt deze eigenschappen
 1. Geef de synthese van de radicalaire polymerisatie van PMMA met α,α'-azobis(isobutyronitril) als initiator ( structuur van methylmetacrylaat en initiator gegeven)
 1. Is de terminatie combinatie of disproportionering? Waarom?
 2. Is dit een ketengroei of stapsgewijze polymerizatie? Waarom ?
 3. Leid de vergelijking af voor de gemiddelde kinetische ketenlengte zonder ketenoverdracht.
 1. Geef het log E-T diagram van
 1. i. een amorf onvernet thermoplast met hoge molecuulmassa
 2. ii. " " " " " lage "
 3. iii. een thermoharder
 4. 2 structurele eenheden gegeven met benzeenring in en carbonylgroep. Eén van hen heeft een CH2-CH2 binding (enkele) en de andere een CH-CH binding (dubbele) Voor de rest zijn ze beiden hetzelfde. Toon aan welk van de 2 moleculen de hoogste Tg zal hebben

- Veel geluk allemaal! Nimbush!