Skip to main content

2021 Januari Examen

Lector: L. Jacoby, schriftelijk examen, open vragen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag 1: Oefening: Nitrogen in water

Gegeven: Mineral nitrogen, Kjeldahl nitrogen en total nitrogen

Gevraagd: Organic, ammoniacal, nitrate, nitrite 


Vraag 2: Tabel over organische en anorganische componenten en hun scheidingstechnieken


Vraag 3: Werking Primary treatment (settling tank)

Snelheid/ afvoer en aanvoer/…


Vraag 4: Water parameters waardes kennen 
  1. COD
  2. BOD
  3. SS
  4. TN
  5. P


Vraag 5: BOD 

Grafiek dagen i.f.v. CFU (CFU/ml, 0-100, 5 dagen). De grafiek uitleggen


Vraag 6: P-removal.
 1. Waarom verluchten?
 2. 3 configuraties geven + reactoren en stromen schetsen + 1 voor- en nadeel
 3. Kan P uit waterstroom hergebruikt worden?


Vraag 7: 4 types distinguished

Type I: unhinderd settling of granular particles

Type II: unhindered settling of flocculant particles

Type III: hindered settling of granular and/or flocculant particles

Type IV: thickening


Vraag 8: Settling velocity 

Grafiek kunnen benoemen


Vraag 9: Wat is filamentous bulking? En hoe tegengaan


Vraag 10: Breakpoint chlorination

Grafiek (reacties chloor toevoegen aan water tot desinfectant) tekenen + benoemen en uitleggen


Vraag 11: Wat is de stratosfeer?


Vraag 12: Photochemical SMOG uitleggen, hoe ontstaat het?