Skip to main content

2015 januari examen

Dit examen viel vroeger onder het vak Fysicochemie - deel 1

Lector: Kinnaes

Examen 1

Theorievragen:

1. Formule voor cms en Ek afleiden en interpreteren

2. Formule voor entropie i.f.v. T en P afleiden en interpreteren

3. Een vraag rond stoomdestillatie


Oefeningen:

1. q, w, dU, dH, dF en dG bepalen, zowel reversibel als irreversibel (enkel temperatuur, drukverandering en uitwendige druk (bij irreversibel) gegeven)

2. Zeggen of een proces spontaan was of niet (vormingsenthalpie en entropie RG en RP gegeven)


Examen 2

Theorievragen:

1. a) Van der Waals vergelijking afleiden en uitleggen wat de constanten betekenen.

b) Het verloop van Z i.f.v. uitzetten in een grafiek en uitleggen met woorden (niet afleiden)

2. Leg adiabatische expansie uit voor zowel een reversibel als een irreversibel proces

3. a) Teken het dampdruksamenstellingsdiagram en het vloeistofsamenstellingsdiagram van een oplossing met een negatieve afwijking t.o.v. Raoult

b) Leg colligatieve eigenschappen uit a.d.h.v. de volgende formules:

  • formule voor dampdrukverlaging
  • formule voor kookpuntsverhoging
  • formule voor osmose


Oefeningen:

1. q, w, dU en dH bepalen

2. Zeggen of een proces spontaan is of niet en zoniet bij welke temperatuur het dan wel spontaan is (vormingsenthalpie en entropie RG en RP gegeven)