Skip to main content

2016 augustus examen

Kostermans:

1) kruisreactie -> aan welke voorwaarden moet je voldoen?

2) Eindproduct met verschillende groepen => hoe maken?

3) Pd-katalyse reactie met Sonogashira koppeling (gebruik van CuI en Et3N)


Mens:

1) Nitrering bij 2x -I<+M (para tov van elkaar)

  • gaat het vlot? + waar komt de elektrolyt? + hoe je aan de elektrolyt komt + volledig mechanisme

2) Dicarbonzuur + sterke base -> ? + chloorbenzeen -> benzeenring aan dicarbonzuur

  • gebeurd dit via elektrofiele substitutie, via nucleofiele aromatische substitutie of via benzyn
  • schrijf mechanisme

3) Basiciteit rangschikken