Skip to main content

2018 augustus examen

Vraag1: Begrippen

a) Spliceosoom

b) Polycistronisch

c) Isocaudomeren

d) SSB-Proteïnen

e) Peptidasetransferase

Vraag2: Gelelektroferese

Een ongeknipt DNA Plasmide op een (1%) agarosegel is gegeven.

a) Leg het principe uit.

b) Duidt de de verschillende conformaties aan op de plasmide.

c) Breng de begrippen cellyse en lysisbuffer in verband met deze techniek (wat zijn ze? Wat is hun functie/nut?)


(Vraag3: Protocol)


Vraag4: Prokaryote replicatie

Een replicatie vork is gegeven, ORI en region 1 zijn aangeduid.

a) Duidt de matrijsstreng/Leading streng aan.

b) Van de region 1 (=aangeduid op fig.) is de sequentie van de leading streng gegeven, vul de sequentie van de lagging streng aan.

c) Welk DNA-Polymerase werkt bij de lagging streng, leg de werking ervan uit a.d.h.v. de figuur en geef 3 functies van het DNA-Polymerase.

d) (Analoog aan vraag c) Leg de werking van DNA-Polymerase 3 uit en functies.

Vraag5: LAC-OPERON

Het Lac-Operon is gegeven. (verschillende delen op de gegeven figuur ontbreken)

a) Duidt de regulerende sequenties, de regulerende genen en de structurele genen aan op de figuur.

b) Leg uit waarvoor Lac-Z, Lac-Y, Lac-A en Lac-I staan.

c) Bespreek de werking van het Lac-Operon in aanwezigheid van glucose en in aanwezigheid van lactose.

d) Wat is het CAP? Leg de werking uit.

Vraag6: tRNA

De tRNA figuur is gegeven, (bijna) alle onderdelen op de figuur ontbreken.

a) Duidt alle (ontbrekende) onderdelen aan op de figuur.

b) Leg het verschil uit tussen I-tRNA en E-tRNA.

c) Geef de Stopcodons voor het gegeven tRNA.

d) Geef het codon van het opgegeven tRNA. (=de 3 letters aan de onderste tak/bol van het tRNA-molecule)

e) Geef de reactie van de activering van het tRNA en leg uit.

Vraag7: vraag over gen knippen (HindIII), restrictiekaart gegeven.