Skip to main content

2022 Januari Examen

Lector: H. Roex

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theorie (8 punten)

1. Verklaar met een formule waarom de rekvibratie van een -OH bij een lager golfgetal is bij een geconcentreerde tetrachlooridemethaan oplossing dan bij een verdunde tetrachlooridemethaan oplossing. (2 punten)

2. Leg uit, wat is 'de resonantieconditie'? Hoe wordt het verkregen? Verklaar met formule(s). ( 3 punten)

3. Elektron Ionisation uitleggen (werking + voor- en nadeel). (3 punten)

Oefeningen (12 punten)

1. Je krijgt een IR-spectrum en 4 mogelijke moleculen. Duidt het juiste molecule aan. En verklaar zoveel mogelijk banden. (3 punten)

2. Je krijgt een NMR-spectrum en brutoformule. Bepaal de structuur. (4 punten)

3. Je krijgt een brutoformule, NMR- en een IR-spectrum. Bepaal de structuur. (5 punten)