Skip to main content

2015 augustus examen

lector: Roeckx


Vraag 1

3 Polymeren gegeven


a) Afkorting

b) structurele eenheid (buiten van de thermoharder)

c) 1 toepassing

d) Tot welk type PM behoort het? (thermoplast, rubber of thermoharder)


Vraag 2

Oplosmiddel = Benzeen (aprotisch) + met Na+


a) Geef het pylmerisatiemechanisme van een anionische vinylpolymerisatie

b) geef gemiddelde kinetische ketenlengte


Vraag 3

y1 = (r1x1^2 + x1x2) / (r1x1^2 + 2*x1x2 + r2x2^2) + grafiek gegeven (p48)


a) wat is x1 , r1, r2 en y1 ?

b) Wat zijn de reactieverhoudingen bij een willekeurige copolymerisatie + met welke grafiek komt dit overeen?

c) Wat zijn de reactieverhoudingen bij een alternerend copolymerisatie + met welke grafiek komt dit overeen?


Vraag 4


a) Universele Kalibratie curve tekenen

b) Mark-Houwink realtie -> los op naar de onbekende molecuulmassa (M2=?)


Vraag 5


a) Teken logE-T diagram met een amorf polymeer, een semi-krist. PM met lage M en met een semi-krist. PM met hoge M

b) 3 stoffen vergelijken (waarom Tg hoger of lager, ...)