Skip to main content

2015 augustus examen

Lector: Van den Bergh Karolien


Vraag 1: Leg deze woorden uit.

a) UTR

b) nucleosoom

c) isocaudomeren

d) peptidyltransferase

e) ?


Vraag 2: smeltpunt van DNA

a) Grafiek van het smeltpunt is gegeven. Vul de assen aan.

b) Hoe wordt deze grafiek bekomen?

c) Geef de definitie van het smeltpunt en duid dit aan op de grafiek.

d) Geef de verschillende invloeden op het smeltpunt en leg deze uit met behulpo van één of meerdere grafieken.


Vraag 3: Replicatie.

a) Ds DNA is getekend. Duid de leading strand aan.

b) Geef de sequentie die gerepliceerd wordt uit stuk 1 van de lagging strand (in de juiste conformatie).

c) Welk polymerase staat in voor de replicatie aan de lagging strand? Bespreek zijn functies a.d.h.v. de opbouw van dit polymerase.

d) Doe hetzelfde voor polymerase 3.


Vraag 4: regulatie van de genexpressie

a) Het lactose operon is getekend. Duid de structurele genen, de regulatorische genen en de regulatorische sequenties aan.

b) Welke eiwitten coderen de structurele genen?

c) Leg de regulatie van het lac-operon uit.


Vraag 5: ¨PCR

Kader met info gegeven (samenstelling van het preparaat, de cyclistappen,...).

a) Van wat is dit een gebruiksaanwijzing? Wat is Taq polymerase?

b) Leg de verschillende cycli stappen uit.

c) Wat is het plateau effect? Hoe wordt dit bekomen?

d) Welke stof is minstens noodzakelijk in de buffer?

e) Welke 2 stoffen missen nog in het preparaat?

f) Wat is het principe van gelelektroforese?

g) Leg de 'zeefwerking' uit.

h) Hoe kan men de lengte van het bekomen product bepalen?

i) Hoe kan men de massa bepalen?


Vraag 6: pBR 322 vector

a) Welke antibacteriële resistente genen zijn er en duid deze aan op de tekening van de vector.

b) Hoe kan men nagaan of klonering gelukt is?

c) op welk principe berust dit?


Vraag 7: restrictiekaart

a) Vul de ontbrekende sequenties aan

b) Welke soort conformatie is dit?

c) Duid de knipplaats aan

d) Schrijf de bekomen eindes neer

e) Wat voor soort ends zijn dit?

f) Vul de restrictiemap aan