Skip to main content

2022 December Labo Examen

Lector: G. Van Zeebroeck & L. Demuyser, max. 40min.

Er stonden ook nog wat punten op de taak van cytotoxiciteit die je moest maken op Excel na het laatste labo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schriftelijk/ praktijk

Vraag 1

Haal cultuurfles uit de incubator en bekijk onder de microscoop. Wat zie je?

Moest je zeggen wat de confluentie was.


Vraag 2

Je moest het stappenplan zoals bij het begin van elk labo uitvoeren tot voor het resuspenderen en zaaien van de cellen. Het laatste dat je moet doen is normaal tritueren (10 keer op en neer titreren). Dan alles opruimen en zorgen dat alles proper is BINNEN DE TIJD.


Vraag 3

Berekening zoals je in het lab hebt gedaan.

Gegeven: T...-fles met x aantal levende cellen/mL celsuspensie

Gevraagd: Geef het volume celsuspensie uit de originele cultuurfles en het volume medium dat moet worden toegevoegd om een nieuwe T...-fles met x aantal levende cellen/mL celsuspensie te verkrijgen.


Vraag 4 (niet meer helemaal zeker wat de vraag was en het antwoord)

Aan welke splitratio moet je zaaien om een confluentie van 70-80% te hebben op het einde van de week?

1/10 splitratio


Mondeling

Tijdens het uitvoeren van het andere deel zal de lector vragen om even 2 vragen mondeling te komen beantwoorden (normaal tijdens het 5min. wachten bij het trypsineren). Je trekt twee korte vragen en moet ze meteen beantwoorden.

Voorbeeld vragen

Wat doe je met de cellen die op de randen liggen tussen primaire vierkanten bij een celtelling?

Je telt alle cellen die binnen het vierkant liggen en de cellen die raken aan de bovenkant en linkerkant van het vierkant.