Skip to main content

2019 juni examen

lector: Hilde Roeckx


Vraag 1

Verschillende begrippen kort en duidelijk uitleggen ( /10)


a) Technisch rubber

b) Graftcopolymeer

c) Stapsgewijzepolimerisatie

d) Suspensiepolymerisatie

e) GPC


Vraag 2

2. ( /10)

a) Anionische ringopeningspolymerisatie uitschrijven.

Initiator: KOH

Monomeer: Zelfde structuur als propyleenoxide, maar elke H vervangen door F.

Terminator: Zuur milieu


b) PMMA:

- 1 toepassing, basiseenheid geven.

- Formule voor polymerisatiesnelheid afleiden voor radicalaire polymerisatie.

- Wat gebeurt er als de concentratie van de initiator verhoogd wordt?


Vraag 3

(/10)

Teken de logE/T grafiek voor

a) Thermoplast met grote molecuulmassa

b) Thermoplast met lage molecuulmassa

c) Thermoharder

- Geef voor elke fase 2 eigenschappen.

- Bespreek de verschillen tussen de 3 polymeren in de grafiek.

Vraag 4

(/10)

a) Welke indeling bestaat er tussen de bio-plastics? Bespreek ze kort.

b) Geef 2 voordelen van bio-plastics, en leg kort uit.

c) Zijn bio-degradeerbare plastics een oplossing voor zwerfvuil? Leg uit.

Succes! - Wes