Skip to main content

2022 Januari examen

Lector: L. Jacoby, 2,5 uur examen, schriftelijk + mondeling, open vragen. Je kreeg tijd om je vragen schriftelijk te beantwoorden, als je denkt dat je klaar bent kan je naar hem gaan en gaat hij mondeling met jou je antwoorden overlopen en eventueel tips geven (wel ten koste van punten) om vragen te beantwoorden, eventueel kan je nadien nog terug gaan naar je plaats om aan te vullen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 januari voormiddag

Vraag 1: Termen uitleggen
 1. MWCO
 2. Slibbelasting
 3. Toxic rain
 4. Percipation deficit

 

Vraag 2: Filamentous bulking uitleggen

 

Vraag 3: Photochemical SMOG uitleggen

 

Vraag 4: Grafiek uitleggen (CFU/ml, 0-100, 5 dagen)

image-1642021035963.png

 

Vraag 5: types sedimentatie

Type I: unhinderd settling of granular particles

Type II: unhindered settling of flocculant particles

Type III: hindered settling of granular and/or flocculant particles

Type IV: thickening

 

Vraag 6: P-removal
 • Waarom verluchten?
 • 3 configuraties geven + reactoren en stromen schetsen + welke de beste is

 

Vraag 7: Grafiek over sedimentatiesnelheid en moest je zeggen wat er gebeurde

 

 

 

12 januari namiddag

Vraag 1:

een formule: V =image-1642021336708.pnginvullen met gegevens.

 

Vraag 2: 4 begrippen uitleggen:
 1. CFC
 2. FISH
 3. Aerosol
 4. Membrane fouling

 

Vraag 3: Wat zijn de grootste soorten vervuiling

 

Vraag 4: Grafiek met BOD uitleggen, assen benoemen, wat is BOD…

 

Vraag 5: Wat is de invloed van een stationaire motor op NO vervuiling

 

Vraag 6: Duid de juiste mixers aan voor viskeuze vloeistoffen

 

Vraag 7: Deze grafiek uitleggen: (zone A,B,C en D uitleggen, rode en blauwe lijn uitleggen)

Afbeelding1.png

 

 

 

19 januari voormiddag

Vraag 1: Termen uitleggen (4 punten)
 1. Crossed water flow
 2. Percipation deficit
 3. PM10
 4. washout

 

Vraag 2: Leg uit wat osmotische druk is en geef voorbeeld waar dat zicht voordoet. (2 punten)

 

Vraag 3: Leg alles uit van photochemical SMOG (5 punten)

 

Vraag 4: Wat is de invloed van een katalysator bij een benzinemotor (waarom beter) (5 punten)

 

Vraag 5: UASB en EGSB uitleggen en met elkaar vergelijken (4 punten)

 

19 januari namiddag

Vraag 1: Termen uitleggen (4 punten)
 1. Gass stripping
 2. Eutrofiëring
 3. DSVI
 4. Dead-end filtration
Vraag 2: Leg de werking van MBR uit? (4 punten)

 

Vraag 3: Wat kan er misgaan bij de vlokvorming en bezinking van actief slib? (4 punten)

Dispersed growth, Pinpoint flocs, Rising sludge, Viscous bulking and foaming en Filamentous bulking

Vraag 4: Hoe wordt NOx emissie gecontroleerd in stationaire systemen? (4 punten)

 

Vraag 5: Leg biologische stikstofverwijdering uit (N-removal dus eigenlijk). En leg het verband met deze grafiek (m.aw. leg die grafiek ook uit). (4 punten)

image-1642619772934.png

 

21 januari voormiddag

Vraag 1: termen (4punten)
 1. 1987 Montreal Protocol
 2. Drag Coefficient (Weerstandscoëfficiënt)
 3. PTR
 4. T-stratificatie

 

Vraag 2: Kjeldahl (3punten)

Wat is het? Hoe wordt het berekend? Welke apparatuur?

 

Vraag 3: (2 punten)

Berekeningen met N
Bv. 1mg NO3-N = ... mgNO3

 

Vraag 4: (6punten)

Wat weet je over primaire en secundaire vervuiling? Geef ECHT ALLES ook reactievergelijkingen! + Zure regen uitleggen.

 

Vraag 5: koolstofverwijdering: dimensioneren, uitleggen, welke parameters, geef de massabalans (niet de afleiding). (5punten)