Skip to main content

2017 januari examen

Vraag 1: bespreek

a)cDNA bank

b) Tata box

c) UTR

d) Hot start PCR

e) Plaques

Vraag 2: Replicatie

Streng met ORI gegeven, region 1 aangeduid.

a) duid de leading streng aan op de region 1

b) geef de overkomstige nucleotide van de lagging streng

c) geef het DNA polymerase die aan de lagging streng helpt en bespreek zijn fucnties a.d.h.v. de opbouw van dit polymerase

d) die dit ook voor het DNA polymerase III

Vraag 3: translatie bij prokaryoten

Gegeven: tekening van de tranlatie bij prokaryten en een tRNA

a) geef de verschillende RNA die hieraan meedoen

b) wat is rrn operon?

c) duid op de tekening aan op de stippellijnen wat dit is

d) alle onderdelen uit c bespreken, hun functie, ...

e) geef de codon die het anticodon heeft van het tRNA


Vraag 4: Lac operon

a) duid aan: structurele genen, regulatorische genen en regulatorische sequenties

b) geef de vier eiwitten die gecodeerd worden met hun functies

c) wat is het CAP?

d) leg de transcriptie uit als er geen glucose en wel lactose is, geef de negatieve en positieve regulatie

e) welke vectoren gebruiken het lac operon?

f) welke antibiotica resistentie staan op deze vectoren?

g) leg uit als: 1. niet-recombinante cellen 2. recombinante cellen 3. de kolonies niet vormen (insert op de resistentie merker)


Vraag 6: restrictie

HindIII en SpaII knippen, kaart is gegeven.

a) aanduiden waar HindIII gaat knippen in een polynucleotideketen, wat voor uiteinden geeft dit?

b) de restrictie aanduiden op een lijn

Vraag 7

Geef voor western en southern blut enkele kenmerken.