Skip to main content

2012 januari examen

Formule van dV/dt gegeven. Vind hieruit een formule die het volume filtraat als functie van de tijd geeft, voor filtratie bij constante druk met aanloopfase. Bespreek.

Bespreek type III en IV bezinking.

Bespreek elektrodialyse.

Oefening op tegenstroomsextractie, op kristallisatie en op absorptie.