Skip to main content

2015 juni examen

Dit examen was vroeger voor zowel CC als CB, CM & CP. Momenteel is dit vak verschillend voor deze 2 groepen. Mogelijks is dus niet elke vraag relevant

lector: S. Arickx

VRAAG 1 (6 punten)

2 chromatogrammen + uitleg gekregen


a) Wat is gebonden fase chromatografie?

b) Type kolom uitleggen + is dit NPLC of RPLC?

c) Gradiënt elutie uitleggen

d) hoe bekom je telkens een evengroot aan analiet volume in de kolom?

e) Hoe gebeurt de detectie? Leg kort uit

f) Oefeningen op capaciteitswaarde en resolutie. Resultaten ook interpreteren en voor wat deze 2 een waarde zijn (vb: migratiesnelheid)


VRAAG 2 (6 punten)

Vergelijk vlamfotometrie en moleculaire fluorimetrie met elkaar.


a) Leg het principe uit van beide technieken

b) Teken het blokschema van beide technieken

c) Leg de gebruikte golflengteselector uit (en geve deze ook) van beide technieken

d) Eigenschappen van de gebruikte lichtbron (en geve deze ook) van beide technieken geven

e) Uitleggen voor wat het kan gebruikt worden als analysemethode (en geef een voorbeeld)

f) De ijklijnen van deze technieken lopen in praktijk niet lineair. Teken hoe deze wel verlopen en leg in een zin uit hoe dit komt.


VRAAG 3 (4 punten)

a) Geef de 3 technieken waarmee eiwitten kunnen bepaald worden bij capillaire elektroforese + geef het principe van elke techniek

b) Halfschaduwpolarimeter getekend op 135°. Kleur wat je ziet door de lens (dus in de 2 halve cirkels)

c) vergeten


VRAAG 4 (4 punten)

a) Ag/AgCl referentie elektrode uitleggen + tekenen

b) Dubbel junctie uitleggen + tekenen

c) 2 referentie-elektrode geven + uitleggen + voorbeeld geven

d) Een synoniem voor de conductimetrische mobiliteit is ... . Teken hiervan een grafiek. Geef ook het symbool en de eenheid.