Skip to main content

2016 augustus examen

Lector: Van den Bergh Karolien

Vraag 1: begrippen uitleggen en bespreek hun belang.

a) Nucleosoom

b) Polycistronisch

c) Revers transciptase

d) APS

e) Neoschizomeren

Vraag 2: Smeltpunt van DNA

a) Grafiek is gegeven, vul de assen aan.

b) Uitleggen wat de grafiek aangeeft.

c) Smeltpunt Tm aanduiden op de grafiek en definitie geven hiervan.

d) Geef andere factoren die een invloed hebben op het smeltpunt, leg deze uit m.b.v. grafiek/grafieken.

e) Geef processen die gebaseerd zijn op het omgekeerd principe hiervan.

Vraag 3: Transcriptie

a) gegeven E. coli, duid alle belangrijke delen aan en bespreek deze

Vraag 4: genexpressie

a) Het lactose operon is getekend. Duid de structurele genen, de regulatorische genen en de regulatorische sequenties aan.

b) Welke eiwitten coderen de structurele genen?

c) Geef de betekenis van 'ter'

d) Leg de regulatie van het lac-operon uit als lactose en galactose aanwezig zijn

Vraag 6: Gastcel en vectorsystemen

a) gegeven is pBR322n, geef de twee resistentie genen die de vector bevat en duid aan op de figuur.

b) PstI en EcoRI worden geknipt, leg uit

Vraag 7: Proteïne synthese

a) Een figuur van tRNA is gegeven, geef de benamingen

b) Het anticodon is aangeduid in een kleur en jij moet het codon geven dat op mRNA hiermee codeert

c) Geef de terminatie codons (stopcodons)

d) A.d.h.v. een figuur de vorming van amino-acyl tRNA uitleggen, geef de reactie

e) Het verschil tussen initiator tRNA en elongator tRNA uitleggen door beide te bespreken