Skip to main content

2007 oktober examen

In oktober 2007 kreeg men in het vak Computersystemen de volgende test voorgeschoteld:

  0007 66A1[4F06]          mov eax, [a]
     66F72E[5306]         imul dword [b]
     662B06[5706]         sub eax, [c]
     7430             jz twee
     66A1[5706]      een:   mov eax, [c]
     66F72E[5306]         imul dword [b]
     663906[5706]         cmp [c],eax
     74??             je een
     66A1[4F06]          mov eax, [a]
  met [a] = 5, [b] = 2, [c] = 10

1. Wat is de inhoud van de bevelenteller en het bevelregister TIJDENS de uitvoering van het eerste mov-bevel (mov eax, [a])?

2. Wat is de volgende inhoud van de bevelenteller en bevelregister?

3. Wat is de inhoud van bevelenteller en bevelregister net na uitvoering van het eerste sprongbevel (jz twee)?

4. Wat is de inhoud van bevelenteller en bevelregister NET NA de uitvoering van het tweede sprongbevel (je een)?

5. Wat is de volgende inhoud van de bevelenteller en bevelregister?

Ook in 2009 kreeg men een vergelijkbare test.

En ook in 2010 kwam een gelijkaardige vraag op het examen.