Skip to main content

2011 juni examen

Lector: Frans Sanen

Het examen bestaat uit 1 oefening Perl, 1 oefening Python en 1 regex (die je niet kan voorbereiden, maar ter plaatse, tijdens het mondelinge gedeelte, moet bedenken). 

Permanente evalutie: 8/20

Examen: Perl (6/20), Python (4/20), mondeling gedeelte (2/20)

Perl

Je krijgt een .ics bestand met daarin afspraken. Elke afspraak heeft een aantal eigenschappen zoals begin- en einduur, locatie en naam en emailadres van de betrokken persoon.

Opdracht:

  • Het script moet een email kunnen sturen a.d.h.v. een geformatteerde tekst (printf) met daarin de variabelen uit de afspraak (.ics-bestand).
  • De personen die in de week van het uitvoeren van het Perl script een afspraak hebben, moeten deze mail automatisch ontvangen.
  • Het script moet ook een bestand kunnen genereren met daarin de klanten die al betaald hebben. Dit door in één of ander bestand de tekst PAID toe te voegen. (Ik weer niet meer exact hoe dit deel in elkaar zat)
  • Extra: Hoe kan je er voor zorgen dat het script elke dag om 8u wordt uitgevoerd?

Python

Je moet voor 5 voetbalploegen bepalen welke de populairste is. Dat gebeurd aan de hand van het aantal hits ze elk hebben in een zoekmachine naar keuze. De populariteit kan dus in principe met de minuut wijzigen. Aan jou om de 3 populairste van de 5 op het scherm af te drukken.

Mondeling gedeelte

Je verdedigt je geprogrammeerde oefening van Perl en Python én je trekt 2 kaartjes, elk in verband met een regex:

  • Leg de regex op kaart 1 uit
  • Schrijf de gevraagde regex van kaart 2 uit (je krijgt hiervoor geen voorbereidingstijd vooraf, wel wat assistentie van de prof)