Skip to main content

2012 januari examen

  • Gegeven: 3 constanten: 2 negatieven en 1 positief.

    Gevraagd: inhouden van eax en edx geven na bevelen (mov eax, ... ; mov edx, ...; add eax, edx; imul dword ...)

Constanten Definitie
vos dd -70
kat dd 57
wolf dd -5

- Wat is de inhoud (volledig) van eax en edx na de uitvoering van "mov eax, [vos]; mov edx,[kat]"

- Zelfde vraag als daarna "add edx, [vos]" wordt uitgevoerd

- Zelfde vraag als daarna "imul dword [wolf] wordt uitgevoerd

  • Gegeven: Stukje programma(Bevelregisters en de bevelen op dat adres) begin van bevelenteller.

    Gevraagd: Bevelenteller geven voor een bevel, en na een bevel, en de 2 verschillend mogelijkheden na een jump-bevel

Adres Opdracht
A1[9A010000] mov eax, [a]
8B1D[9E010000] mov ebx, [b]
81FB00000000 cmp ebx, 0
7410 JE gedaan
BA00000000 mov edx, 0
... ...
A3[A2010000] gedaan: mov [ggd], eax

- Na het ophalen van mov eax, [A]

- Na het ophalen van cmp ebx, 0

- Na het uitvoeren van je gedaan (geef beide mogenlijkheden)

  • Gegeven: rij met getallen, een getal n wordt ingevoerd.

    Gevraagd: getalt op plaats n van de rij teruggeven, door gebruik te maken van subroutine en de stack.

  • Gegeven: DIMM met 8 ics van 128 Megabyte, en 8 banks, maximum 4 DIMMS.

    Gevraagd: Op welke manier kan FA545300 worden opgedeeld?

  • Leg Zone Bit Recording uit.
  • Gegeven cache(met blokken van 256 bytes)

   dubbelwoord op adres FA057402 vinden.

  • Wat zijn de doelstellingen van RAID.

    Bespreek RAID-0, RAID-1 en RAID-5 en welke doelstellingen volbrengen ze?

  • Gegeven: Een landbouwer heeft verschillende stukken grond.

Schrijf een programma dat als invoer meekrijgt:

 * kol. 0-20 : De naam(plaats) waar het stuk grond ligt.

 * kol. 22 : De functie van het stuk grond met 1 letter aangegeven(voor dieren of voedsel).

 * kol. 24-31 : De oppervlakte

 * kol. 33-40 : De prijs

En als uitvoer:

 * kol. 6-25: De naam

 * kol. 22- Prijs per meter