Skip to main content

2019 januari examen

1. Modelleer oefening

 Loops/Iteraties, Event-gateway, Boundary events, ... zijn allemaal nodig.

2. Vragen theorie

 a: Leg de Loop activity uit en geef een voorbeeld
 b: Leg de Multiple Instance Activity uit en geef een voorbeeld

3. Gegeven een proces model

 a: Wat is er mis met dit model
 b: Waarom is dit fout?
 c: Is dit model bounded en wat wilt dat zeggen?
 d: Is dit model live en waarom wel/niet?
 e: Hoe zou je het model verbeteren

4. Gegeven een omschrijving van een proces en 4 proces models.

 Is het model een juiste omschrijving van het proces, wel of niet.
 Zo niet, waarom?

5. Vragen Signavio

 a: Hoe verander ik een interrupting boundary-event naar een 
   non-interrupting boundary event in Signavio.
 b: Geef 3 voldoende verschillende vragen die beantwoord kunnen worden
   door de Signavio Workflow Accelerator (Proces analyse).