Skip to main content

2011 januari examen

  • FinanciĆ«le Algebra: Een persoon wilt een lening aangaan dat hij op 24 maanden heeft afbetaald. Elke maand zal hij 145 euro aflossen. De aflossingen beginnen vanaf de 2de maand. Er is een jaarlijkse intrest van 14%. Hoeveel kan deze persoon lenen?
  • Pel Meetkunde: Je hebt een cirkel met middelpunt O. Maak de parallelogram OABC. Het punt B moet zich op de cirkel bevinden. In deze parallelogram heb je het punt S dat het snijpunt is van de diagonalen van deze parallelogram. Laat de parallellogram op de cirkel draaien en toon wat het punt S dan maakt.
  • Pel extremum: Je mag met een koorde van 40 meter een rechthoekig stukje grond afspannen. Aan 1 kant ligt een rechte rivier en hier moet je geen koorde gebruiken. Wat is de lengte en de breedte van deze vierhoek om de grootste oppervlakte te krijgen?
  • Programmeren in scilab: Je hebt een vector W met [1 2 0 5 7], maak een functie die in vector V alle getallen zal zetten buiten de nul. (V = [1 2 5 7])
  • Telproblemen: 9 vrienden gaan naar de bioscoop en ze zitten op een rij met 9 stoelen. Op hoeveel verschillende plaatsen kunnen de vrienden gaan zitten als Paul en Inge altijd op de uiteinde van de rij willen zitten? En op hoeveel verschillende plaatsen kunnen de vrienden zitten als de 5 meisjes altijd naast elkaar willen zitten?
  • Propositielogica: Bij de sociale dienst mogen ze alleen maar een sociale woning geven aan gezinnen met minder dan 3 kinderen en met een inkomen van minder dan B of met een gezin met meer of gelijk aan 3 kinderen en een lager inkomen dan C (en B > C). Wat zijn de proposities? Wat is de formule en geef een waarheidstabel.