Skip to main content

2020 juni examen

(Corona) - P. Geens

Theorie

+- 24 multiple chose vragen

Praktijk

Bij elke vraag moest je deze vorm van input meegeven: "oneliner - outputhash md5sum" ('| mdsum' toevoegen aan je oneliner geeft je de hash terug van je output)

  • Vraag 1: Voorbeeldvraag (was gegeven en kon je geen punten mee verdienen)
ls -ld /etc
  • Vraag 2: Create a linux CLI oneliner to extract the logged in user's username in the file Cnw2_ftp.pcap (use tshark) (dit commando is eigenlijk voor meerdere users...)
tshark -r /home/logs/Cnw2_ftp.pcap -Y 'ftp.request.command==USER' -T fields -e 'ftp.request.arg' | sort | head -1
  • Vraag 3: Create a linux CLI oneliner to get the following output of wiki.uclllabs.be (use openssl)
echo | openssl s_client -connect wiki.uclllabs.be:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -text
  • Vraag 4: Create oneliner to decode string in the secret located at /home/logs (use openssl)
cat /home/logs/secret | openssl enc -a -d